Vägbeskrivning

Space Center Söderköping ligger i Evertsholm 4km utanför Söderköping utmed väg 210 mot Linköping.

Från Söderköping tar du väg 210 mot Linköping. Du svänger av vid avfarten mot Mariehov och följer vägen. 800m in så ligger en industribyggnad på vänster sida passera första grinden och sväng in och parkera på p-platserna utmed hästhagen. Den silvriga byggnaden är Space Center’s Selfstorage anläggning där du kan hyra förråd.

Från Norrköping så kan du antingen åka förbi västra Husby och ta väg 210 mot Söderköping och ta avfarten mot Mariehov och följa ovanstående beskrivning. Det går även att ta E22 och svänga av vid Mariehov för att slippa köerna till Söderköping. Du följer då vägen genom Mariehov, över Göta kanal och när du kommer till ett T kors tar du vänster och Space Centers förrådsuthyrning är då den Silvriga byggnaden på höger sida av vägen.